Home » Giới thiệu
TV (6)

Giới thiệu

Địa chỉ: Phòng D301 – Số 169 Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng

-Cơ sở vật đã trang bị được những thiết bị tương đối đồng bộ, hiện đại với các thiết bị thực hành chuyên môn:

– Thư viện với 195m2 có trên 1.000 đầu sách, tài liệu, giáo trình…

TV (6)

 

TV (2)

Phòng mượn

TV (4)Phòng đọc