Home » Liên Hệ

Liên Hệ

Địa chỉ: Phòng D.302-D.303, Nhà D – Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

(Số 169 Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Email: lib.cdyt@gmail.com

Điện thoại: 0316.504.322

Cô Đặng Thị Hồng Bưởi – 0989.644.719

Cô Nguyễn Thị Mai Hoa – 0904.526.173