Home » Thông Báo Từ Thư Viện

Thông Báo Từ Thư Viện

Hóa phân tích – Tập 2 – NXB Y học

hoa pt 1

Read More »

Di truyền Y học – NXB Giáo dục

di truyen y hoc - NXB Giao duc

Read More »

THỰC HÀNH NCKH – ĐỐI TƯỢNG: CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LT

ngan-hang-cau-hoi-660x330 (1)

Hệ Chính quy tải file: NHCH tự luận NCKH_CĐLT4 Hệ VLVH tải file: NHCH tự luận NCKH_CĐLTVLVH

Read More »

Dược lý – Điều dưỡng cao đẳng (Liên thông)

ngan-hang-cau-hoi-660x330 (1)

Tải tại đây: NGÂN HÀNG CÂU HỎI _DƯỢC LÝ_CĐđiều dưỡng LT+ VLVH

Read More »

Dược lý – Điều dưỡng cao đẳng

ngan-hang-cau-hoi-660x330 (1)

Tải tại đây: NGÂN HÀNG CÂU HỎI_Dược lý_CQ_Chuẩn

Read More »

Điều dưỡng Nhi khoa

dieu duong nhi khoa

Read More »

THÔNG TƯ Số: 01/2011/TT-BNV BỘ NỘI VỤ: Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thong-tu1

Tải thông tư 01 tại đây: 01.2011.TT.BNV Tải phụ lục đính kèm tại đây: Phu luc

Read More »

Học phần: Y HỌC CƠ SỞ I – ĐỐI TƯỢNG: TRUNG CẤP DƯỢC SĨ CHÍNH QUY

ngan-hang-cau-hoi-660x330 (1)

Tải tại đây: NHCH Trắc nghiệm YHCS-I_DSTC-2016-Sửa

Read More »

HỌC PHẦN Hóa dược – ĐỐI TƯỢNG: Dược sĩ cao đẳng

ngan-hang-cau-hoi-660x330 (1)

Tải tại đây: NGÂN HÀNG CÂU HỎI_HÓA DƯỢC_Chuẩn

Read More »

Thông báo giờ hoạt động của thư viện

b3

Read More »