Home » NHCH Hệ trung cấp

NHCH Hệ trung cấp

Y học cổ truyền – Đối tượng: Trung cấp, CĐ điều dưỡng

Tải tại đây:yhct – trung cap-ok up

Read More »

QUẢN LÝ & TCYT – ĐỐI TƯỢNG: Y SĨ TRUNG CẤP

Tải tại đây: NHCH tự luận TCYT_YS up

Read More »

Dược liệu – ĐỐI TƯỢNG: Dược sĩ trung cấp

Tải tại đây: NGÂN HÀNG CÂU HỎI_ DƯỢC LIỆU up

Read More »

Dược lý – Đối tượng: Y sĩ đa khoa

Tải tại đây: ngân hàng câu hỏi dược LY YS4AB 2017-UP

Read More »

Bảo quản thuốc và Dụng cụ y tế – ĐỐI TƯỢNG: Dược sĩ trung cấp

Tải tại đây: NGÂN HÀNG CÂU HỎI_BQT up

Read More »

Hóa phân tích định lượng (PT2) – ĐỐI TƯỢNG: Dược sĩ trung cấp

Tải tại đây: NGÂN HÀNG CÂU HỎI_PHÂN TÍCH 2 up

Read More »

Bào chế 2 – ĐỐI TƯỢNG: Dược sĩ trung cấp (NC)

Tải tại đây: NÂNG HÀNG CÂU HỎI_BÀO CHẾ 2_Tự luận-up

Read More »

BỆNH HỌC NỘI KHOA – Đối tượng: Y SỸ

ngan-hang-cau-hoi-660x330 (1)

Tải tại đây: Ngân hàng bệnh học y sỹ 50 câu up

Read More »

CSSKNL bệnh nội khoa 1 – Đối tượng: Điều dưỡng trung cấp

ngan-hang-cau-hoi-660x330 (1)

Tải tại đây: Ngân hàng đề nội 1 trung cấp 40 câu up

Read More »

Kỹ năng giao tiếp và bán hàng dược – ĐỐI TƯỢNG: Dược sĩ trung cấp

ngan-hang-cau-hoi-660x330 (1)

Tải tại đây: NGÂN HÀNG CÂU HỎI_KNGT_Mới-up

Read More »