Home » NHCH Hệ cao đẳng

NHCH Hệ cao đẳng

CSSKNL bệnh nội khoa nâng cao – Đối tượng: Điều dưỡng CĐLTVLVH K1

Tải tại đây: Ngân hàng nội NC -CĐLTVLVH1-up

Read More »

CSSKNL bệnh nội khoa 1 – Điều dưỡng CĐLT VLVH K1

Tải tại đây: Ngân hàng NỘI 1 -cđlt vlvh1-up

Read More »

CSSK NGƯỜI BỆNH MẠN TÍNH – CĐ điều dưỡng K6,7

Tải tại đây: Ngân hàng nội mạn tính cao đẳng 6,7 up

Read More »

Dược lý 2 – Dược sĩ cao đẳng (TC+NC)

Tải tại đây: NGÂN HÀNG CÂU HỎI_DƯỢC LÝ 2 up

Read More »

Hóa phân tích – ĐỐI TƯỢNG: Dược sĩ cao đẳng (TC)

Tải tại đây: NGÂN HÀNG CÂU HỎI_PHÂN TÍCH up

Read More »

TL-YĐ-TCYT – ĐỐI TƯỢNG: CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CQ – K8

Tải tại đây: NHCH tự luận TL-YĐ_TCYT_CĐĐD up

Read More »

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 – Đối tượng: CĐĐD K8, Dược K2

Tải tại đây: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 up

Read More »

Dược cổ truyền – Đối tượng: Cao đẳng dược 1ab

Tải tại đây: ngân hàng câu hỏi dược cổ truyền 2017-Phượngup

Read More »

SINH LÝ BỆNH- MIỄN DỊCH – ĐỐI TƯỢNG: CĐ Điều dưỡng (CQ+VLVH)

ngan-hang-cau-hoi-660x330 (1)

Tải tại đây: NGÂN HÀNG ĐỀ SLB up

Read More »

Y học cổ truyền – Đối tượng: CĐ điều dưỡng chính qui

Tải tại đây: up Y học cổ truyền(Hệ tín chỉ)- cdcq

Read More »