Home » Ngô Mạnh Cương

Ngô Mạnh Cương

CSSKNL bệnh nội khoa nâng cao – Đối tượng: Điều dưỡng CĐLTVLVH K1

Tải tại đây: Ngân hàng nội NC -CĐLTVLVH1-up

Read More »

CSSKNL bệnh nội khoa 1 – Điều dưỡng CĐLT VLVH K1

Tải tại đây: Ngân hàng NỘI 1 -cđlt vlvh1-up

Read More »

Y học cổ truyền – Đối tượng: Trung cấp, CĐ điều dưỡng

Tải tại đây:yhct – trung cap-ok up

Read More »

CSSK NGƯỜI BỆNH MẠN TÍNH – CĐ điều dưỡng K6,7

Tải tại đây: Ngân hàng nội mạn tính cao đẳng 6,7 up

Read More »

Dược lý 2 – Dược sĩ cao đẳng (TC+NC)

Tải tại đây: NGÂN HÀNG CÂU HỎI_DƯỢC LÝ 2 up

Read More »

Hóa phân tích – ĐỐI TƯỢNG: Dược sĩ cao đẳng (TC)

Tải tại đây: NGÂN HÀNG CÂU HỎI_PHÂN TÍCH up

Read More »

TL-YĐ-TCYT – ĐỐI TƯỢNG: CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CQ – K8

Tải tại đây: NHCH tự luận TL-YĐ_TCYT_CĐĐD up

Read More »

QUẢN LÝ & TCYT – ĐỐI TƯỢNG: Y SĨ TRUNG CẤP

Tải tại đây: NHCH tự luận TCYT_YS up

Read More »

Dược liệu – ĐỐI TƯỢNG: Dược sĩ trung cấp

Tải tại đây: NGÂN HÀNG CÂU HỎI_ DƯỢC LIỆU up

Read More »

Dược lý – Đối tượng: Y sĩ đa khoa

Tải tại đây: ngân hàng câu hỏi dược LY YS4AB 2017-UP

Read More »